+menu-

header image

 

PORADY PRAWNE PRZEZ TELEFON

Dzwoniąc do nas łączysz się bezpośrednio z prawnikiem, który udzieli Ci wyczerpującej porady prawnej w Twojej sprawie. Pamiętaj, że dzwoniąc do nas płacisz tylko za połączenie, natomiast oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.

 

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4,92 zł / min

 

Infolinia prawna czynna jest:

Poniedziałek – Piątek w godzinach od 8:00 do 21:00

Sobota i Niedziela w godzinach od 10:00 do 21:00

 

Udzielamy porad prawnych między innymi w sprawach z zakresu:

Prawo rodzinne – m.in. rozwód, separacja, alimenty, unieważnienie małżeństwa, rozdzielność majątkowa, rozszerzenie wspólności majątkowej, uznanie dziecka, ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, adopcja, kuratela, opieka nad małoletnim;

Prawo pracy – m.in. mobbing, odszkodowania pracownicze, odpowiedzialność materialna pracowników, wypowiedzenie umowy o pracę, odprawy, urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, spory pomiędzy pracodawcą oraz pracownikiem;

Prawo cywilne – m.in. odszkodowania, ubezpieczenia, zasiedzenie, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa darowizny, odwołanie darowizny, umowa zamiany, umowa leasingu, umowa użyczenia, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu oraz inne umowy cywilnoprawne;

Prawo spadkowe – m.in. dziedziczenie ustawowe, testamenty, zapis windykacyjny, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, zrzeczenie się spadku, wydziedziczenie, działa spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe;

Prawo karne – m.in. wykroczenia drogowe, zawieszenie wykonania kary, odroczenie wykonania kary, nadzwyczajne złagodzenie kary, przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, umorzenie postępowania karnego, warunkowe umorzenie postępowania karnego, przedawnienie karalności, przedawnienie wykonania kary, zatarcie skazania;

Prawo administracyjne – m.in. wszczęcie  i zawieszenie postępowania administracyjnego, odwołanie od decyzji ostatecznej, skarga do WSA,  skarga na bezczynność organu administracji publicznej;

Prawo nieruchomości – m.in. prawo mieszkaniowe, najem lokalu mieszkalnego, dzierżawa, eksmisja, podział nieruchomości, odnowienie granic, rozgraniczenie nieruchomości;

Prawo konsumentów – m.in. ochrona praw konsumentów, odstąpienie od umowy konsumenckiej, rękojmia za wady, gwarancja jakości, niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową;

Prawo finansowe – m.in. przedawnienie roszczeń, egzekucja komornicza, windykacja długów, pożyczki, kredyty bankowe.

 

Zalety korzystania z porad prawnych przez telefon:

Porady prawne przez telefon umożliwiają dostęp do fachowej pomocy prawnej na terenie całego kraju. Dzięki infolinii prawnej także mieszkańcy miasta Warszawa mogą uzyskać profesjonalną poradę prawną w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa spadkowego, prawa karnego, prawa administracyjnego lub prawa konsumentów. Dzwoniąc do nas płacisz tylko za czas połączenie, zaś oczekiwanie na prawnika jest darmowe. Infolinia prawna to bardzo dobry sposób, aby nasz doradca prawny udzielił Ci profesjonalnej porady prawnej.